Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – Poznań

Pierwszym krokiem do założenia własnej firmy jest wybór formy działalności. Wiąże się to też z wyborem formy prowadzonych ksiąg podatkowych. Często okazuje się, że sami nie jesteśmy w stanie sprostać obowiązkom i potrzebujemy pomocy specjalistów już na etapie podejmowania tych decyzji, a następnie księgowości m.in. w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. W Poznaniu oferowany jest szeroki zakres różnych usług, ale Business Outsourcing Szlachetka specjalizuje się w profesjonalnej obsłudze ksiąg handlowych w oparciu o ustawę o rachunkowości. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, które posiadamy, gwarantujemy, że dokumentacja będzie rzetelna, bezbłędna, prowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Biuro księgowe i rachunkowe w Poznaniu

Znajomość prawa

Prowadzenie działalności gospodarcze wiąże się z koniecznością zorientowania się w obowiązujących przepisach. Trzeba wiedzieć, jakie obowiązki nas dotyczą, ponieważ ich niewypełnianie może wiązać się z wysokimi sankcjami. Ze szczególną ilością obowiązków wiąże się prowadzenie ksiąg rachunkowych. W Poznaniu powstaje wiele podmiotów objętych obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości. Księgowi Business Outsourcing Szlachetka są doświadczeni, a przy tym na bieżąco śledzą wszelkie zmiany, jakie zachodzą w prawie (np. ustawie o rachunkowości).

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące rachunkowości, warto zwrócić się z nimi do specjalistów z Business Outsourcing Szlachetka. Nasi księgowi podpowiedzą, które przepisy dotyczą przedsiębiorców. Przedsiębiorca nie zawsze ma swobodę w wyborze formy księgowości, ustawa o rachunkowości oraz przepisy podatkowe w wielu przypadkach determinują ten wybór. Kryterium jest nie tylko forma prawna przedsiębiorstwa, są nim także przychody. Osoba fizyczna może również na zasadzie dobrowolności wybrać pełną księgowość. Co daje prowadzenie ksiąg rachunkowych? Przede wszystkim pełny wgląd w działalność, skuteczne i praktyczne narzędzie do podejmowania decyzji biznesowych. Z usług Business Outsourcing Szlachetka można skorzystać nie tylko decydując się na prowadzenie ksiąg rachunkowych w Poznaniu, współpracujemy też z podmiotami w województwa wielkopolskiego.

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów?

Podmioty, którym ustawa o rachunkowości umożliwia wybór mogą zdecydować się na inne, prostsze formy księgowości. Możliwe jest wtedy prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy też ewidencji ryczałtu. Jesteśmy również przygotowani do obsługi podmiotów gospodarczych w tym zakresie. Oferujemy prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów w Poznaniu , jak i poza Poznaniem. Prawo wyboru tej formy księgowości dotyczy osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, jawnych oraz partnerskich. W KPiR ewidencjonujemy przychody oraz poniesione koszty. Jest to przede wszystkim ewidencja dla celów podatku dochodowego, choć umiejętne jej prowadzenie również pozwala na uzyskanie większej ilości informacji. Profesjonalne prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów w Poznaniu i nie tylko to również (obok prowadzenia ksiąg rachunkowych) specjalność Business Outsourcing Szlachetka. Nasi księgowi dbają również o bieżące śledzenie przepisów w tym zakresie. Dokumentacja jest prowadzona w taki sposób, aby nie narażać podatnika na sankcje związane z ewentualnymi błędami czy niedopatrzeniami. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów nie należy do łatwych zadań, dlatego warto zwrócić się do specjalistów.