Oferta

Kobieta przy biurku

Księgowość

Kompleksowe usługi księgowe w zakresie prowadzenia:

- Ksiąg rachunkowych
- Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- Ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego
- Rozliczeń podatkowych CIT, PIT, VAT, VAT UE, zeznania roczne

- Opracowywanie zakładowego planu kont

- Sporządzenie polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów

- Konsultacji księgowych

W ramach konsultacji pomożemy stworzyć politykę rachunkowości, plan kont czy instrukcje obiegu dokumentów dostosowane do profilu działalności firmy. Dzięki znalezieniu optymalnego rozwiązania w sposób jasny i szybki uzyskasz wszelkie informacje wynikające z ksiąg handlowych niezbędne do podejmowania decyzji istotnych dla przedsiębiorstwa.

Zakres świadczonych usług w ramach obsługi księgowej dostosowujemy do potrzeb ustalonych z klientem. Jeśli oprócz informacji podstawowych potrzebujesz wpierających Twoje decyzje czy plany biznesowe, opracowujemy odpowiedni system księgowania również w ramach księgowości uproszczonych, co pozwala na ustalenie, jakiego rodzaju koszty ponosisz i jakie zyski uzyskujesz na poszczególnych działaniach.

W rozmowach, które prowadzimy często uświadamiamy przedsiębiorcom, że ustalenie podstawy opodatkowania jest tylko jednym z zadań, jakie można zlecić w zakresie obsługi księgowej. Dane księgowe pozwalają nie tylko planować, co jest kluczową funkcją zarządzania firmą. Są też niezbędne w controllingu finansowym czy kontroli finansowej, a także menadżerskiej. Bez tych danych trudno jest ustalać budżety, które pozwalają na takie kształtowanie wydatków, aby zapewnić firmie przetrwanie i rozwój.

Dlatego też uważnie wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i proponujemy takie rozwiązania, które będą dawały przedsiębiorcy najczytelniejszy obraz jego firmy.

Wartością, którą dajemy klientowi jest traktowanie księgowości, jako procesu służącego budowaniu świadomości podejmowanych działań i ich wpływu na biznes.

Kadry i płace

Kompleksowa obsługa w zakresie prowadzenia:

- Kadr i płac
- Rozliczeń z ZUS
- Sprawozdawczości GUS
- BHP

Kontakty w imieniu klienta z organami skarbowymi i ZUS

Dwoje ludzi przy stole

Usługi w zakresie kompleksowej obsługi BHP świadczone są w formie doraźnej według potrzeb lub poprzez umowę współpracy.

Zakres usług:

– Szkolenia BHP wstępne i okresowe dla pracowników i kadry kierowniczej

– Opracowanie oceny ryzyka zawodowego

– Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników

– Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – pomoc w realizacji zadań pokontrolnych

– Opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy i w drodze

– Wypełnianie dokumentacji na potrzeby ZUS

– Opracowanie instrukcji stanowiskowych

– Nadzór nad prawidłowym oznakowaniem obiektów i stanowisk pracy

– Pomoc w zleceniach pomiarów środowiska pracy

– Opracowanie tabel przydziału odzieży roboczej.

Kobieta w pracy biurowej

Sekretariat

Kompleksowe usługi sekretarskie.

- Obsługa pocztowa wysyłki korespondencji
- Obsługa poczty e-mail
- Odbiór korespondencji klienta w siedzibie naszego biura
- Skanowanie dokumentów w imieniu klienta
- Prowadzenie terminarza spotkań
- Przepisywanie tekstów
- Redagowanie tekstów
- Tworzenie i obsługa baz danych klientów
- Porządkowanie dokumentacji w siedzibie klienta

- Porządkowanie dostarczonej dokumentacji w siedzibie naszego biura
- Wystawianie faktur w imieniu klienta
- Inne usługi sekretarskie – do uzgodnienia

 

Istnieje również możliwość przygotowania pakietu usług na indywidualne życzenie klienta.

Outsourcing usług sekretarskich pozwala zmniejszyć obciążenia administracyjne w firmie. W przypadku braku konieczności obsługi magazynu przekazanie fakturowania firmie zewnętrznej pozwala na znaczną oszczędność czasu, a także zwalnia przedsiębiorcę z poszukiwania programów do fakturowania spełniających ustawowe normy (jak np. pliki JPK). Usługa ta na ogół połączona jest z usługą wysyłki korespondencji w imieniu klienta.

W przypadku klientów korzystających również z naszych usług księgowych, pozwala na zmniejszenie kosztów prowadzenia księgowości, z uwagi na możliwość bezpośredniego importu faktur sprzedaży do programu księgowego. Jest to prosty sposób na zwiększenie efektywności obsługi firmy, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków.

Sprawdź w czym możemy Tobie pomóc lub skontaktuj się z nami
beata@szlachetka.com.pl