Kompleksowe usługi sekretarskie w Poznaniu

Usługi sekretarskie w Poznaniu

W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych klientów wdrożyliśmy dodatkowe usługi wspierające działalność firm, z którymi współpracujemy. Są to głównie kompleksowe usługi sekretarskie. Usługi te pozwalają na odciążenie przedsiębiorców w zakresie czynności administracyjnych. Podstawowymi usługami w tym zakresie są działania związane z wystawianiem faktur. W przypadku wystawiania faktur z tytułu świadczenia usług, zwłaszcza o stałych wartościach, zlecenie takich czynności firmie Business Outsourcing w Poznaniu jest bardzo praktycznym rozwiązaniem. Pozwala przedsiębiorcy zaoszczędzić czas i odciążyć w zakresie wysyłki pliku JPK faktura.

Usprawnienie działalności

Zarówno klienci wykorzystujący nasze usługi sekretarskie w Poznaniu jak i w okolicach zyskują czas niezbędny na prowadzenie działalności. Nie muszą skupiać się na administracyjnej stronie prowadzenia firmy. Rozwiązaniem, z którego często korzystają jest obsługa pocztowa wysyłki korespondencji. Usługa ta zazwyczaj łączona jest z wystawianiem faktur przez Business Outsourcing Szlachetka w imieniu klienta. Nasza oferta jest też ciągle rozszerzana, np. o usługi porządkowania dokumentacji w siedzibie klienta, czy też w siedzibie naszego biura.

Kogo dotyczy obowiązek w zakresie pliku jpk faktura?

Od 01.07.2018 wszyscy podatnicy zostaną objęci obowiązkiem przesyłania plików jpk na żądanie organów podatkowych. Przepisy w tym zakresie wymuszają wystawianie faktur VAT przy użyciu programów do obsługi sprzedaży, które będą spełniać ustawowe wymagania w tym zakresie. Nie wysłanie plików jpk wiązać się będzie z dotkliwymi sankcjami przewidzianymi w przepisach Kodeksu karnego skarbowego. To powoduje, że praktycznie przestaną funkcjonować faktury wystawiane ręcznie przez sprzedawców. Nasze kompleksowe usługi sekretarskie skierowane na Poznań i okolice pozwalają uniknąć przedsiębiorcy obowiązku zakupu programu, oraz pozwolą Business Outsourcing Szlachetka na realizowanie obowiązku wysyłki piku jpk faktura w imieniu klienta. Realizacja odbywa się na podstawie zawartej z naszą firmą umowy, w której szczegółowo określamy zarówno zakres usługi jak i cennik dostosowany do tego zakresu.

Jakie jeszcze korzyści dają nasze usługi sekretarskie?

Poznań jest miastem, w którym powstaje wiele nowych firm. Założenie działalności wiąże się z wieloma obowiązkami, a także z kosztami. Z uwagi na niską stopę bezrobocia w naszym regionie zatrudnienie kompetentnej osoby do obsługi biurowej jest coraz trudniejsze. Nasze doświadczenie i zakres spraw, który obejmują kompleksowe usługi sekretarskie, sprawiają, że przedsiębiorca nie jest zmuszony poszukiwać pracownika, który zajmie się korespondencją, wystawieniem faktur, umówieniem spotkań czy też uporządkowaniem dokumentacji. Outsourcing usług sekretarskich pozwala na przekazanie tych obowiązków firmie zewnętrznej na podstawie zawartej umowy. Dodatkową korzyścią jest możliwość połączenia tej usługi z innymi świadczonymi przez Business Outourcing Szlachetka.