STIR kolejne zmiany od roku 2019

Dodane dnia Dodaj komentarz

Tegoroczna zmiana przepisów w zakresie STIR spowodowała, że Banki i SKOK-i przekażą więcej informacji do izby rozliczeniowej, a w konsekwencji do Krajowej Administracji Skarbowej.   Od 01 lipca 2019r. banki będą bez wezwania Szefa KAS podawać dane o blokadach i zajęciach egzekucyjnych (banki spółdzielcze i SKOK-i przekażą te informacje od stycznia 2020r.).   Ponadto od […]

Obowiązek wpłat do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Dodane dnia Dodaj komentarz

Obowiązek dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmie wszystkich pracodawców i dotyczyć będzie zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umowy zlecenia. Pierwsze umowy o zarządzanie PPK będą musiały zostać zawarte przez podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób już od 01 lipca 2019r. Potem kolejno: – od 1 stycznia 2020r. przy zatrudnieniu co […]

Kobieta przy komputerze

Limit zatrudnienia terminowego

Dodane dnia Dodaj komentarz

Od 22 lutego 2016 r. umowy o pracę na czas określony podlegają limitowaniu. Dla umów trwających w tym dniu w sposób nieprzerwany, limit czasowy 33 miesięcy upływa w dniu 21.11.2018 r. Po tym terminie umowa przekształci się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony. Jeśli pracodawca chce kontynuować umowę nie musi podejmować żadnych działań. […]

Nowe zasady przechowywania akt pracowniczych

Dodane dnia Dodaj komentarz

Z dniem 01.01.2019r. wejdzie w życie długo oczekiwana zmiana w zakresie prowadzenia akt pracowniczych. Począwszy od tego dnia akta osobowe nowo zatrudnionych osób płatnik przechowywać będzie przez okres 10 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zlecenie. Akta osób zatrudnionych wcześniej przechowywane będą musiały być przez 50 lat. Dla dokumentacji prowadzonej […]

Praca biurowa

Planowane zmiany w zakresie przechowywania akt osobowych

Dodane dnia Dodaj komentarz

Przyjęty w dniu 24.10.2017r. przez Radę Ministrów projekt ustawy zakłada znaczne uproszczenia w zakresie obowiązku przechowywania akt pracowniczych. Zgodnie z przepisami, które miałyby obowiązywać od dnia 01.01.2019r.: – w przypadku zatrudnienia pracowników lub zleceniobiorców po 01.01.2019r. okres przechowywania akt osobowych wynosić będzie 10 lat – dane przekazywane w raportach RCA (niezbędne do ustalenia prawa do […]