Zmiana terminów dla oświadczeń i zawiadomień dotyczących podatku dochodowego

Dodane dnia Dodaj komentarz

Począwszy od 01.01.2019r. zmieniają się zasady przekazywania informacji do urzędu skarbowego: W zakresie wyboru formy opodatkowania lub rezygnacji dotyczącej podatku liniowego i ryczałtu ewidencjonowanego – do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego dla przychodów uzyskanych w grudniu roku podatkowego. Wybór będzie […]

W roku 2019 ryczałt z prywatnego najmu bez zgłoszenia

Dodane dnia Dodaj komentarz

Nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zniosła od 01.01.2019 roku obowiązek informowania urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania najmu prywatnego.   Jako wybór na dany rok podatkowy traktowane będzie dokonanie pierwszej wpłaty podatku w tej formie, natomiast w przypadku uzyskania pierwszego przychodu w grudniu będzie to złożenie PIT 28 za ten rok.

Samochody osobowe w firmie – projekt

Dodane dnia Dodaj komentarz

W roku 2019 planowane są duże zmiany w zakresie podatków dochodowych. Jedną z ważniejszych jest zmiana rozliczania kosztów związanych z wykorzystywaniem w działalności samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych. Wydatki związane z tymi samochodami obecnie rozliczane są w ramach kilometrówki.   Przewidywane rozwiązania dla samochodów nie stanowiących środków trwałych.   Koszty użytkowania wyżej […]

Nowelizacja przepisów o STIR

Dodane dnia Dodaj komentarz

Ostatnia nowelizacja przepisów w zakresie STIR (systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej) zwiększyła uprawnienia szefa KAS w zakresie blokowania rachunków bankowych. Blokada na 72 godziny nie będzie już dokonywana w drodze postanowienia, tym samym nie będzie można jej zakwestionować. Jedynie przedłużenie blokady następować będzie w drodze postanowienia, na które przysługiwać będzie zażalenie.   Co jeszcze nowego w […]