Rejestr zastawów skarbowych

Dodane dnia Dodaj komentarz

Od 01.07.2017r. na stronie www.finanse.mf.gov.pl/pp/rzsw można znaleźć aplikację pozwalającą ustalić czy składnik majątku, który zamierzamy nabyć jest obciążony zastawem skarbowym. Informacje te aktualne są na godzinę 24.00 dnia poprzedniego. Usługa jest bezpłatna a wydruk nie ma mocy dokumentu urzędowego. Dokumentem urzędowym nadal pozostaje wyłącznie zaświadczenie uzyskane na wniosek zainteresowanego objęte opłatą 50,00 zł.

Zmiany w zakresie składania skarg na interpretację podatkową

Dodane dnia Dodaj komentarz

Dz.U. poz. 935 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, art. 17 Od 1 czerwca 2017r. skarga na interpretację podatkową nie musi być poprzedzona wezwaniem na piśmie skierowanym do dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej do usunięcia naruszenia prawa. Skargę składa się w terminie 30 dni od […]

Zmiany w CEIDG od 18.05.2016 r. w zakresie możliwości zgłoszenia wyboru formy opodatkowania

Dodane dnia 2 komentarze

Od dnia 18.05.2016 r. dzięki zmianom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie tylko podatnicy rozpoczynający działalność ale również podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, będą mieli możliwość zgłoszenia wyboru formy opodatkowania oraz sposobu opłacania zaliczek (uproszczonego, kwartalnego, miesięcznego) za pośrednictwem CEIDG. Jednocześnie nadal będzie możliwe dokonanie takiego zgłoszenia w drodze pisma skierowanego do właściwego urzędu skarbowego. Podatnicy […]

Zmiany w ordynacji podatkowej w 2016 r. cz. I

Dodane dnia Dodaj komentarz

1. Doręczanie pism – pisma doręcza się pod adresem zamieszkania podatnika – istnieje możliwość doręczenia pod innym niż adres zamieszkania adresem w kraju – w przypadku nieobecności podatnika pisma w pierwszej kolejności doręcza się pełnoletniemu domownikowi, a jeśli ten odmówi przyjęcia – sąsiadowi, zarządcy domu lub dozorcy, o ile zobowiążą się do przekazania przesyłki adresatowi […]

Zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od maja 2016 r.

Dodane dnia 1 Komentarz

Z dniem 19.05.2016 r. wejdą w życie zmienione przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Najważniejsze z nich to: 1. Uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania wpisów w CEIDG 2. Poszerzenie danych zawartych we wpisie 3. Ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej 4. Umożliwienie rezygnacji z wpisu […]