Blog

Zgodnie z przyjętym w dniu 28 sierpnia 2018 roku projektem, KAS ma sporządzać zeznania roczne podatników. W roku 2019 zmiana ta obejmie zeznania PIT 37 i PIT 38 za rok 2018, natomiast w 2020 również PIT 36, PIT 36L i PIT 28 (za rok 2019). Zeznania będą udostępnione w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia.   Podatnik będzie miał prawo do: – weryfikacji i akceptacji bez zmian lub wprowadzić zmiany i zaakceptować, co wywoła
Z dniem 01.01.2019r. wejdzie w życie długo oczekiwana zmiana w zakresie prowadzenia akt pracowniczych. Począwszy od tego dnia akta osobowe nowo zatrudnionych osób płatnik przechowywać będzie przez okres 10 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zlecenie. Akta osób zatrudnionych wcześniej przechowywane będą musiały być przez 50 lat. Dla dokumentacji prowadzonej dla zatrudnionych od 01.01.1999r. (zmiana w przepisach ZUS – m.in. wprowadzenie raportów RCA, RZA, RSA dla ubezpieczonych) do 31.12.2018r. okres

Nowelizacja przepisów o STIR

Posted by Beata Szlachetka on 2 września 2018
0
Category: Podatki
Ostatnia nowelizacja przepisów w zakresie STIR (systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej) zwiększyła uprawnienia szefa KAS w zakresie blokowania rachunków bankowych. Blokada na 72 godziny nie będzie już dokonywana w drodze postanowienia, tym samym nie będzie można jej zakwestionować. Jedynie przedłużenie blokady następować będzie w drodze postanowienia, na które przysługiwać będzie zażalenie.   Co jeszcze nowego w STIR? Od 22.08.2018 blokadą będzie można objąć także rachunek VAT, od 01.07.2019 również lokaty terminowe. Ponadto nowością jest możliwość przeznaczenia
Zmiany w wykazach VAT

Rejestracja podatnika VAT

Posted by Beata Szlachetka on 26 sierpnia 2018
0
Category: Podatki
Rejestracja podatnika VAT jest dzisiaj procesem bardziej złożonym, niż kiedyś. Nie wystarczy już przekazanie wypełnionego formularza do urzędu. Przedsiębiorca, który deklaruje chęć bycia „vatowcem” przechodzi szczegółową weryfikację. To powoduje, że proces ten się wydłuża.   Jak długo trwa rejestracja do VAT?   Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przede wszystkim urzędnicy szczegółowo weryfikują dostarczone dokumenty. Ponadto można spodziewać się niezapowiedzianej wizyty w lokalu wskazanym w zgłoszeniu. Wszystko to wydłuża procedurę rejestracji, czasem do kliku
Weryfikacja podatnika Vat - Zmiany w ustawie

Weryfikacja podatników VAT

Posted by Beata Szlachetka on 9 marca 2018
0
Category: Podatki
W dniu 13 stycznia 2018r. do ustawy o VAT (art. 96 ust. 4 a pkt. 5 i ust.9 pkt. 5) wprowadzono istotne zmiany. Jedna z nich dotyczy weryfikacji podatników VAT.   Krajowa Administracja Skarbowa korzystając z danych uzyskanych ze STIR będzie odmawiać rejestracji podatników, jeśli informacje uzyskane z banków lub SKOK wskazywać będą na wykorzystywanie ich działalności do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Podatnicy VAT już zarejestrowani będą wykreślani z urzędu z rejestru.