Blog

Kobieta przy komputerze

Limit zatrudnienia terminowego

Posted by Beata Szlachetka on 26 września 2018
0
Category: ZUS i Prawo Pracy
Od 22 lutego 2016 r. umowy o pracę na czas określony podlegają limitowaniu. Dla umów trwających w tym dniu w sposób nieprzerwany, limit czasowy 33 miesięcy upływa w dniu 21.11.2018 r. Po tym terminie umowa przekształci się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony. Jeśli pracodawca chce kontynuować umowę nie musi podejmować żadnych działań. Natomiast aby rozstać się z pracownikiem bez konieczności uzasadniania rozwiązania umowy, należy wypowiedzieć ją do 30.09.2018 r. – obowiązuje miesięczny

Sukcesja firm

Posted by Beata Szlachetka on 14 września 2018
0
Category: Twoja Firma
W dniu 25 listopada 2018 wejdzie w życie długo oczekiwana ustawa o zarządzie sukcesyjnym w przypadku śmierci przedsiębiorcy (z wyjątkiem art. 30 i 122). Dziś kilka słów na ten temat.   Ustawa ta reguluje zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy do dnia działu spadku i jest odpowiedzią na apele przedsiębiorców, aby rozwiązać wreszcie problem co dalej z firmą w przypadku śmierci właściciela.   Czego dotyczy najważniejsza zmiana? Przede wszystkim możliwe będzie powołanie zarządcy sukcesyjnego. Powołania

Samochody osobowe w firmie – projekt

Posted by Beata Szlachetka on 9 września 2018
0
Category: Podatki
W roku 2019 planowane są duże zmiany w zakresie podatków dochodowych. Jedną z ważniejszych jest zmiana rozliczania kosztów związanych z wykorzystywaniem w działalności samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych. Wydatki związane z tymi samochodami obecnie rozliczane są w ramach kilometrówki.   Przewidywane rozwiązania dla samochodów nie stanowiących środków trwałych.   Koszty użytkowania wyżej wymienionych samochodów mają być rozliczane w sposób uproszczony. Podatnikom będzie przysługiwała możliwość rozliczenia 20% wszystkich poniesionych wydatków eksploatacyjnych. Rozwiązanie to
Zgodnie z przyjętym w dniu 28 sierpnia 2018 roku projektem, KAS ma sporządzać zeznania roczne podatników. W roku 2019 zmiana ta obejmie zeznania PIT 37 i PIT 38 za rok 2018, natomiast w 2020 również PIT 36, PIT 36L i PIT 28 (za rok 2019). Zeznania będą udostępnione w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia.   Podatnik będzie miał prawo do: – weryfikacji i akceptacji bez zmian lub wprowadzić zmiany i zaakceptować, co wywoła
Z dniem 01.01.2019r. wejdzie w życie długo oczekiwana zmiana w zakresie prowadzenia akt pracowniczych. Począwszy od tego dnia akta osobowe nowo zatrudnionych osób płatnik przechowywać będzie przez okres 10 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zlecenie. Akta osób zatrudnionych wcześniej przechowywane będą musiały być przez 50 lat. Dla dokumentacji prowadzonej dla zatrudnionych od 01.01.1999r. (zmiana w przepisach ZUS – m.in. wprowadzenie raportów RCA, RZA, RSA dla ubezpieczonych) do 31.12.2018r. okres