Blog

W roku 2016 zmienią się zasady obowiązujące przy zawieraniu umów czasowych. Znika z przepisów umowa na czas wykonania określonej pracy. Zrezygnowano też z osobnego wyodrębnienia umowy na zastępstwo w art. 25 Kodeksu Pracy. Pozostanie możliwość zawierania umów czasowych: – na okres próbny – na czas określony I. Umowy na czas określony. Po nowelizacji w zakresie umów na czas określony umowy pomiędzy tymi samymi stronami nie będą mogły przekroczyć limitu czasowego 33 miesięcy i ilościowego 3
W roku 2016 w ramach zmian w Ordynacji Podatkowej wprowadzono nowe zasady uzyskiwania interpretacji podatkowych (Ustawa z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz. 1649). Będą one stosowane do wniosków składanych od 01.01.2016 r. a także w przypadku zmiany, uchylenia oraz stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji wydanych na podstawie przepisów obowiązujących do 31.12.2015 roku. Interpretacje indywidualne wydawać będzie Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej centrala w Bielsku Białej. W przypadku