Blog

STIR kolejne zmiany od roku 2019

Posted by Beata Szlachetka on 28 września 2018
0
Category: ZUS i Prawo Pracy
Tegoroczna zmiana przepisów w zakresie STIR spowodowała, że Banki i SKOK-i przekażą więcej informacji do izby rozliczeniowej, a w konsekwencji do Krajowej Administracji Skarbowej.   Od 01 lipca 2019r. banki będą bez wezwania Szefa KAS podawać dane o blokadach i zajęciach egzekucyjnych (banki spółdzielcze i SKOK-i przekażą te informacje od stycznia 2020r.).   Ponadto od 01 lipca 2019r. na żądanie Szefa KAS ujawnione zostaną adresy IP klientów banków i SKOK-ów.
Obowiązek dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmie wszystkich pracodawców i dotyczyć będzie zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umowy zlecenia. Pierwsze umowy o zarządzanie PPK będą musiały zostać zawarte przez podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób już od 01 lipca 2019r. Potem kolejno: – od 1 stycznia 2020r. przy zatrudnieniu co najmniej 50 osób – od 1 lipca 2020r. przy zatrudnieniu co najmniej 20 osób – od 1 stycznia 2021r. pozostałe
Kobieta przy komputerze

Limit zatrudnienia terminowego

Posted by Beata Szlachetka on 26 września 2018
0
Category: ZUS i Prawo Pracy
Od 22 lutego 2016 r. umowy o pracę na czas określony podlegają limitowaniu. Dla umów trwających w tym dniu w sposób nieprzerwany, limit czasowy 33 miesięcy upływa w dniu 21.11.2018 r. Po tym terminie umowa przekształci się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony. Jeśli pracodawca chce kontynuować umowę nie musi podejmować żadnych działań. Natomiast aby rozstać się z pracownikiem bez konieczności uzasadniania rozwiązania umowy, należy wypowiedzieć ją do 30.09.2018 r. – obowiązuje miesięczny

Sukcesja firm

Posted by Beata Szlachetka on 14 września 2018
0
Category: Twoja Firma
W dniu 25 listopada 2018 wejdzie w życie długo oczekiwana ustawa o zarządzie sukcesyjnym w przypadku śmierci przedsiębiorcy (z wyjątkiem art. 30 i 122). Dziś kilka słów na ten temat.   Ustawa ta reguluje zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy do dnia działu spadku i jest odpowiedzią na apele przedsiębiorców, aby rozwiązać wreszcie problem co dalej z firmą w przypadku śmierci właściciela.   Czego dotyczy najważniejsza zmiana? Przede wszystkim możliwe będzie powołanie zarządcy sukcesyjnego. Powołania

Samochody osobowe w firmie – projekt

Posted by Beata Szlachetka on 9 września 2018
0
Category: Podatki
W roku 2019 planowane są duże zmiany w zakresie podatków dochodowych. Jedną z ważniejszych jest zmiana rozliczania kosztów związanych z wykorzystywaniem w działalności samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych. Wydatki związane z tymi samochodami obecnie rozliczane są w ramach kilometrówki.   Przewidywane rozwiązania dla samochodów nie stanowiących środków trwałych.   Koszty użytkowania wyżej wymienionych samochodów mają być rozliczane w sposób uproszczony. Podatnikom będzie przysługiwała możliwość rozliczenia 20% wszystkich poniesionych wydatków eksploatacyjnych. Rozwiązanie to