Biznesplany

Business plan

Dobrze opracowany biznesplan pomoże nie tylko na pozyskanie środków potrzebnych do prowadzenia lub rozpoczęcia działalności. Jest niezbędny w każdym przypadku ,kiedy musisz podjąć decyzję o poniesieniu nakładów. Dowiesz się z niego na ile opłacalne jest Twoje przedsięwzięcie i jakie wiąże się z nim ryzyko. Dzięki biznesplanowi możesz nie tylko przekonać potencjalnego inwestora do zaangażowania się w projekt. Jeśli prowadzisz już działalność szczegółowe analizy (nie tylko finansowe) pokażą w jakiej kondycji finansowej jest firma. Jeśli dopiero zaczynasz - czy Twoje środki będą wystarczające na rozpoczęcie i czy ryzyko nie jest zbyt duże.

Analiza SWOT określi mocne strony i szanse Twojego przedsięwzięcia, pokazując jednocześnie strony słabe i zagrożenia, które mogą mieć istotny wpływ na realizację planów.

Biznesplan pozwala też na analizę struktury zatrudnienia, pomoże określić cele, jakie sobie stawiasz, dookreślić wizję przedsiębiorstwa.

Dzięki niemu podkreślisz swoje atuty, unikniesz zaangażowania w przedsięwzięcia, które nie przyniosą zysku, a także lepiej zorientujesz się co Cię wyróżnia na tle konkurencji.

Działania na wykresach
Pamiętaj !
Aby biznesplan spełnił swoją rolę musi być prawidłowo przygotowany !
beata@szlachetka.com.pl