Podatki

Zmiana terminów dla oświadczeń i zawiadomień dotyczących podatku dochodowego

Począwszy od 01.01.2019r. zmieniają się zasady przekazywania informacji do urzędu skarbowego:

  1. W zakresie wyboru formy opodatkowania lub rezygnacji dotyczącej podatku liniowego i ryczałtu ewidencjonowanego

– do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego dla przychodów uzyskanych w grudniu roku podatkowego.

Wybór będzie dotyczył także kolejnych lat podatkowych, chyba że podatnik złoży rezygnację.

Oświadczenia złożone przed 31.12.2018r. nadal zachowują ważność.

 

  1. W zakresie sposobu opłacania podatku

– podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, opłacający podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany, a także podatnicy PDOP rozliczający się kwartalnie, wybór kwartalnego sposobu opłacania zaliczek zgłaszać będą dopiero w zeznaniu rocznym.

Zawiadomienia składane przed 01.01.2019r. nie wywołają skutków dla lat podatkowych po 31.12.2018r.

 

  1. Zaliczki ewidencjonowane w kasie fiskalnej

– decyzja o uznaniu takich zaliczek jako przychód również zgłaszana będzie w zeznaniu rocznym. Zawiadomienia złożone przed 01.01.2019r. nie będą wywoływały skutków dla lat podatkowych po 31.12.2018r.

 

  1. Zawiadomienie o zawieszeniu działalności gospodarczej

– wspólnicy spółek osobowych prawa handlowego oraz podatnicy PDOP informację o zawieszeniu działalności zamieszczać będą w zeznaniu podatkowym za rok, w którym nastąpiło zawieszenie działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *