ZUS i Prawo Pracy

Obowiązek wpłat do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Obowiązek dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmie wszystkich pracodawców i dotyczyć będzie zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umowy zlecenia. Pierwsze umowy o zarządzanie PPK będą musiały zostać zawarte przez podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób już od 01 lipca 2019r.

Potem kolejno:

– od 1 stycznia 2020r. przy zatrudnieniu co najmniej 50 osób

– od 1 lipca 2020r. przy zatrudnieniu co najmniej 20 osób

– od 1 stycznia 2021r. pozostałe podmioty i sektor finansów publicznych.

 

Dobrowolność uczestnictwa w programie

Co 4 lata pracownik będzie mógł złożyć deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK. Jeśli deklaracji takiej nie złoży, pracodawca będzie zobligowany do przekazywania wpłat, ponieważ każdy zatrudniony zostanie przypisany do programu automatycznie.

 

 

Wysokość wpłat

Podstawą do obliczenia kwoty wpłaty będzie wynagrodzenie w wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wpłaty te dzielić będą się odpowiednio:

– 2% – uczestnik programu

– 1,5% podmiot zatrudniający

Każda ze stron będzie mogła zadeklarować dodatkową wpłatę – maksymalnie łącznie do 8% wynagrodzenia. Państwo ma udzielić wsparcia w wysokości:

– 250 zł jako wpłata powitalna

– dopłat rocznych 240 zł, przy spełnieniu określonych warunków

 

 

Wypłata środków z PPK

Uczestnik programu będzie miał możliwość zdecydować w jakiej formie mają zostać wypłacone środki. Przyjęty projekt ustawy przewiduje, że środki będą wypłacane po osiągnięciu 60 roku życia (w określonych sytuacjach będzie można wnioskować o wcześniejszą wypłatę):

– 25% jednorazowo, pozostałe 75% co najmniej przez 120 miesięcy lub

– świadczenie małżeńskie przez 120 miesięcy, a w przypadku śmierci jednego z małżonków w tej samej wysokości drugiemu – zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku do wyczerpania środków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *