Twoja Firma

Sukcesja firm

W dniu 25 listopada 2018 wejdzie w życie długo oczekiwana ustawa o zarządzie sukcesyjnym w przypadku śmierci przedsiębiorcy (z wyjątkiem art. 30 i 122). Dziś kilka słów na ten temat.

 

Ustawa ta reguluje zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy do dnia działu spadku i jest odpowiedzią na apele przedsiębiorców, aby rozwiązać wreszcie problem co dalej z firmą w przypadku śmierci właściciela.

 

Czego dotyczy najważniejsza zmiana?

Przede wszystkim możliwe będzie powołanie zarządcy sukcesyjnego. Powołania tego będzie mógł dokonać przedsiębiorca na wypadek śmierci. Natomiast jeśli osoba taka nie zostanie wyznaczona zarząd sukcesyjny będzie mógł zostać powołany po śmierci przedsiębiorcy. Powołania dokona:

– małżonek, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub

– spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo

– spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego zarządcę sukcesyjnego będzie mógł powołać wyłącznie właściciel przedsiębiorstwa w spadku.

Zarówno w jednym jak i drugim przypadku do powołania zarządcy sukcesyjnego wymagana jest zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100.

 

Kto może być zarządcą sukcesyjnym?

Funkcję taką w jednym czasie może pełnić tylko jedna osoba. Warunkiem jaki musi spełniać jest pełna zdolność do czynności prawnych, oraz brak orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, obejmującego działalność wykonywaną przez zmarłego przedsiębiorcę lub działalność  gospodarczą w zakresie zarządu majątkiem.

W okresie od śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony – do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, czynności konieczne do zachowania majątku lub możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku prowadzić mogą:

– małżonek, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub

– spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, albo

– spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Zarząd sukcesyjny będzie również mógł zostać ustanowiony w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej na zasadach przewidzianych w rozdziale 8 ustawy.

 

Przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik.

Zgodnie z przepisami rozdziału 9 ustawy przedsiębiorstwo w spadku jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej i jest ono podatnikiem w zakresie podatków m.in. PIT, VAT, akcyzy. Zachowana zostaje ciągłość w zakresie rozliczeń z tytułu podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *