Podatki

Rejestracja podatnika VAT

Zmiany w wykazach VAT

Rejestracja podatnika VAT jest dzisiaj procesem bardziej złożonym, niż kiedyś. Nie wystarczy już przekazanie wypełnionego formularza do urzędu. Przedsiębiorca, który deklaruje chęć bycia „vatowcem” przechodzi szczegółową weryfikację. To powoduje, że proces ten się wydłuża.

 

Jak długo trwa rejestracja do VAT?

 

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Przede wszystkim urzędnicy szczegółowo weryfikują dostarczone dokumenty. Ponadto można spodziewać się niezapowiedzianej wizyty w lokalu wskazanym w zgłoszeniu. Wszystko to wydłuża procedurę rejestracji, czasem do kliku tygodni, a czasem 2-3 miesięcy.

 

Dużym problemem dla nowo powstałych firm jest wystawiane faktur sprzedażowych dla kontrahentów (jak wiadomo niektóre rodzaje działalności są obowiązkowo objęte podatkiem VAT już od pierwszej sprzedaży) w przypadku przedłużającej się procedury. Urząd co prawda zarejestruje podatnika z datą zawartą w zgłoszeniu, jednak do momentu pojawienia się w wykazie podatników czynnych jego kontrahent otrzyma informację o braku rejestracji. Dlatego też tak ważne jest, aby dołożyć wszelkich starań, które pozwolą na zakończenie rejestracji z sukcesem, co nie zawsze ma miejsce. Naczelnik urzędu ma nie tylko prawo do odmowy rejestracji, może również wykreślić podatnika VAT z rejestru podatników czynnych w oparciu o art. 96 ustawy.

 

Od 22 sierpnia 2018 zmiany!

 

W wykazie prowadzonym przez szefa KAS ujęte zostaną podmioty:

– w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT w przypadkach określonych w art. 96 ust. 9 albo 9a – czyli w sytuacjach kiedy urząd stwierdzi, że podatnik nie istnieje (brak kontaktu, nieobecność pod skazanym adresem itp.) albo w przypadku zawieszenia działalności lub nieskładania deklaracji za 6 kolejnych miesięcy czy 2 kwartały, a także w przypadku uznania podatnika za nierzetelnego w zakresie dokumentowania transakcji lub uczestnictwa w nierzetelnych transakcjach.

– przywrócone na podstawie art. 96 ust. 9h-9j (w sytuacjach, gdy podatnik złoży brakujące deklaracje; udowodni, że naruszenia nie powstały z jego winy; udowodni, że jego działania nie miały na celu wyłudzeń skarbowych).

 

Ponadto wykaz zawierać będzie daty wykreślenia podatnika z rejestru w przypadku zaprzestania wykonywania działalności lub śmierci podatnika.

 

Podatnik zostanie wykreślony z wykazu podatników wykreślonych po zarejestrowaniu jako podatnik VAT oraz gdy rejestracja została przywrócona. Natomiast jeśli podmiot zostanie wykreślony jako podatnik zgodnie z art. 96 ust. 9 lub 9a, zostanie również usunięty z rejestru podatników przywróconych.

 

Tak więc w celu ochrony interesów własnych oraz kontrahentów wskazane jest śledzenie tych informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *