Podatki

Weryfikacja podatników VAT

Weryfikacja podatnika Vat - Zmiany w ustawie

W dniu 13 stycznia 2018r. do ustawy o VAT (art. 96 ust. 4 a pkt. 5 i ust.9 pkt. 5) wprowadzono istotne zmiany. Jedna z nich dotyczy weryfikacji podatników VAT.

 

Krajowa Administracja Skarbowa korzystając z danych uzyskanych ze STIR będzie odmawiać rejestracji podatników, jeśli informacje uzyskane z banków lub SKOK wskazywać będą na wykorzystywanie ich działalności do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Podatnicy VAT już zarejestrowani będą wykreślani z urzędu z rejestru.

 

Ministerstwo Finansów przewiduje możliwość przywrócenia zarejestrowania podatnika jako czynnego bez konieczności ponownego składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeśli udowodni on, że jego działania nie miały na celu wyłudzeń, lub wyjdą na jaw inne dowody, na podstawie których można będzie stwierdzić brak takiego zamiaru.

 

W celu umożliwienia kontrahentom weryfikacji podmiotów, którym odmówiono rejestracji lub które zostały wykreślone z rejestru, a także tych, które do rejestru przywrócono, KAS prowadzi rejestr tych podmiotów na stronie:

http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat

 

Status podmiotu można też sprawdzać na stronie portalu podatkowego pod adresem:

https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/

 

Zachęcam do korzystania z tych źródeł w przypadku, gdy podczas weryfikacji podatnika uzyskamy informację, że jest on niezarejestrowany. Będzie to dodatkowa możliwość udowodnienia dołożenia należytej staranności. Przy okazji zalecam drukowanie tych informacji i przechowywanie wraz z dokumentacją podatkową przez cały okres do upływu terminu przedawnienia.

 

Oprócz tego zasadnym jest zweryfikowanie transakcji, których dokonujecie Państwo za pośrednictwem firmowych rachunków bankowych i czy wszystkie rachunki związane z działalnością zostały zgłoszone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *