Podatki

Jakie zmiany w zakresie rozliczania ulgi rehabilitacyjnej od roku 2017?

Wózek inwalidzki

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zmianami objęto także ulgę rehabilitacyjną. Co istotne będą one dotyczyły zeznań podatkowych składanych w roku 2018 za rok 2017.

  • Pierwsza istotna zmiana dotyczy wydatków na utrzymanie psa asystującego – ulga ma przysługiwać wszystkim niepełnosprawnym, którzy ponoszą wydatki na psa asystującego (nie będzie zależna od stopnia niepełnosprawności).
  • Druga, to zmiana w zakresie używania samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia. Tutaj również stopień niepełnosprawności nie będzie miał znaczenia. Organy podatkowe nie będą też mogły żądać dokumentów w zakresie zleceń i odbycia niezbędnych zabiegów rehabilitacyjno – leczniczych (w ustawie nie ma już tego wymogu).
  • W przypadku osób, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie) i chciałyby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tego tytułu dochód osób pozostających na utrzymaniu nie może przekroczyć kwoty 10 080,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *