Podatki

Koszty twórców w 2018r.

Kalkulator

W roku 2018 zostanie podniesiony limit 50% kosztów uzyskania przychodów do kwoty 85 528,00 zł przy jednoczesnym ograniczeniu kręgu osób, które te koszty będą mogły zastosować.

Nowy art. 22 ust. 9b ustawy o PIT wskazuje, którzy twórcy będą mogli korzystać z 50% kosztów uzyskania. Wzbudza on wątpliwości np. w przypadku prowadzenia szkoleń.

Nie będzie natomiast możliwości korzystania z podwyższonych kosztów np. przy sporządzaniu opracowań dla firm nawet, jeśli nastąpi przeniesienie praw autorskich w tym zakresie.

Koszty uzyskania w wysokości 50% dotyczyć będą działalności:

 1. Twórczej w zakresie:
 • architektury
 • architektury wnętrz
 • architektury krajobrazu
 • urbanistyki
 • literatury pięknej
 • sztuk plastycznych
 • muzyki
 • fotografiki
 • twórczości audiowizualnej
 • programów komputerowych
 1. Badawczo – rozwojowej oraz naukowo – dydaktycznej
 2. Artystycznej w dziedzinie:
 • sztuki aktorskiej i estradowej
 • reżyserii teatralnej i estradowej
 • sztuki tanecznej i cyrkowej
 • dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki
 • kostiumografii, scenografii
 1. W dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów
 2. Publicystycznej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *