ZUS i Prawo Pracy

Planowane zmiany w zakresie przechowywania akt osobowych

Praca biurowa

Przyjęty w dniu 24.10.2017r. przez Radę Ministrów projekt ustawy zakłada znaczne uproszczenia w zakresie obowiązku przechowywania akt pracowniczych. Zgodnie z przepisami, które miałyby obowiązywać od dnia 01.01.2019r.:

– w przypadku zatrudnienia pracowników lub zleceniobiorców po 01.01.2019r. okres przechowywania akt osobowych wynosić będzie 10 lat

– dane przekazywane w raportach RCA (niezbędne do ustalenia prawa do emerytury lub renty) zapisywane będą na koncie ubezpieczonego

– w stosunku do osób zatrudnionych po 1998r. a przez 2019r. będzie również możliwe skrócenie okresu przechowywania akt osobowych, pod warunkiem złożenia przez pracodawcę oświadczenia o zamiarze przekazania raportu informacyjnego z niezbędnymi informacjami. Decyzja ta będzie dobrowolna, jednak nie będzie można jej cofnąć i dotyczyć będzie wszystkich zatrudnionych u danego pracodawcy.

– można będzie zmienić formę przechowywania dokumentacji z formy papierowej na elektroniczną

– pracownicy będą bez konieczności udzielania zgody otrzymywać wypłatę wynagrodzenia na konto chyba, że złożą wniosek o wypłaty gotówkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *