Podatki

Jakie zmiany przewiduje się w roku 2018 w ustawie o podatku VAT?

Kasa fiskalna, Obsługa kasy fiskalnej

(przepisy te nie weszły jeszcze w życie, mówimy o projekcie)

– na stronie Ministerstwa Finansów ma się pojawić wykaz podmiotów, które nie zostały zarejestrowane, a także informacja o podmiotach, które zostały wykreślone, a następnie przywrócone do rejestru czynnych podatników VAT

– ma zostać również udostępniony publiczny rejestr podmiotów czynnych

– szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł zablokować konto podatnika VAT podejrzanego o wyłudzanie VAT – banki na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka będą musiały zawiadamiać organy skarbowe o podejrzanych transakcjach. Informacje te będą mogły być przekazywane bez wiedzy podatnika. Póki co, kryteria te są nieznane. Konto będzie mogło być zablokowane na 72 godzin, oprócz tego szef KAS będzie mógł skierować żądanie, aby żadne instytucje bankowe nie mogły z danym podatnikiem zawrzeć umowy rachunku bankowego (przez 3 miesiące)

– podatnicy będą wykreślani z rejestru VAT w przypadku podejrzenia o podejmowanie działań mających na celu wyłudzenie skarbowe

– podzielona płatność od kwietnia 2018r. – o tym już pisałam, teoretycznie na zasadzie dobrowolności, jednak w praktyce będzie to przypuszczalnie wyglądało tak, że z uwagi na ograniczoną możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT większe podmioty będą pośrednio wymuszały na mniejszych takie właśnie regulowanie płatności

– wymiana kas fiskalnych – do końca roku 2022 wszystkie kasy fiskalne muszą mieć możliwość przesyłania informacji online do Centralnego Repozytorium Kas, kasy z dwiema rolkami papierowymi będą musiały być wymienione do końca roku 2018.  Są przewidziane okresy przejściowe, część podatników będzie musiała te kasy wymienić wcześniej w różnych terminach (np. firmy świadczące usługi kosmetyczne, fryzjerskie, budowlane, gastronomiczne, motoryzacyjne, zakwaterowania). Nie podaję pełnego katalogu, ponieważ może się on jeszcze zmienić.   Kwota ulgi na zakup kasy wynosić będzie 90 % wartości zakupu, nie więcej niż 1 000,00 zł. Ulga ta nie będzie przysługiwać, jeśli wymiana kasy nastąpi zgodnie z narzuconymi terminami, natomiast, jeśli podatnik zdecyduje się na wcześniejszy zakup kasy powinien móc skorzystać z tej ulgi

– i na koniec zmiana bardzo ważna, nie tylko dla sprzedających, ale także dla kupujących. Jak wiemy dzisiaj często klient dokonuje zakupu na paragon, a po jakimś czasie żąda od sprzedawcy faktury. To ma się zmienić. Faktura dla przedsiębiorcy będzie mogła być wystawiona jedynie w momencie zakupu chyba, że na paragonie fiskalnym umieszczony będzie NIP kupującego – tylko wtedy możliwe będzie wystawienie faktury do paragonu. Przypominam, że po zmianie przepisów odnośnie wystawiania faktur można wystawiać zbiorcze faktury za cały okres rozliczeniowy, więc zakupy w trakcie miesiąca powinny być w takiej sytuacji dokumentowane paragonami zawierającymi nr NIP, albo też dokumentami WZ.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *