ZUS i Prawo Pracy

Decyzja rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia w 2018r.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 września 2017r. przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018r. będzie wynosiło 2 100,00 zł. Oznacza to wzrost wynagrodzenia o 100,00 zł, tj. o 5% w stosunku do bieżącego roku (w 2017r. wynosi ono 2 000,00 zł). Kwota ta stanowi 47,3% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018r.

Z kolei minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia o świadczenie usług, zostanie podwyższona do 13,70 zł (obecnie wynosi ona 13,00 zł).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *