ZUS i Prawo Pracy

Oświadczenia w sprawie pracy cudzoziemców po zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 poz. 1543)

W okresie od 01.09.2017r. do 31.12.2017r. można rejestrować oświadczenia dotyczące pracy cudzoziemca na okres do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy – nie dłużej niż do końca 2018r. Jeśli wniosek o wydanie wizy w związku z rejestracją oświadczenia złożony zostanie do 31 października 2018r., rozpatrzony będzie na dotychczasowych zasadach.

Po 1 stycznia 2018r. praca sezonowa do 9 miesięcy w roku kalendarzowym możliwa będzie na podstawie wydanego zezwolenia, natomiast oświadczenia rejestrowane będą w przypadku prac niesezonowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *