Podatki

Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (c.d. informacji o rządowym projekcie zmian w zakresie podatków dochodowych)

1. Zmiana w zakresie opodatkowania najmu nieruchomości prywatnych 8,5% podatkiem ryczałtowym – od stycznia 2019r. kwota przychodu uprawniająca do opodatkowania w formie ryczałtu ma zostać objęta limitem 100 000,00 zł rocznie. W przypadku małżonków, między którymi istniej wspólność majątkowa limit dotyczyć będzie małżonków łącznie.

2. Zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej – miałyby zastosowanie już do dochodów uzyskanych w roku 2017.

– rozszerzenie kręgu osób mogących odliczyć kwoty wydatkowane na utrzymanie psa asystującego

– w zakresie odliczania wydatków dotyczących samochodu osobowego nie będzie ograniczenia do wykorzystywania wyłącznie do przejazdów na zabiegi rehabilitacyjne oraz przysługiwać będą one bez względu na stopień niepełnosprawności

– limit dochodów osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika zwiększy się do 10 080,00 zł. Do dochodu nie będą wliczane alimenty.

3. Pojawić się mają dwa nowe zwolnienia dotyczące dochodów uzyskanych w roku 2017

– w zakresie świadczeń z tytułu uczestnictwa w szkoleniach w zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

– dla osób wynajmujących mieszkania komunalne i socjalne zwolnieniu podlegałyby kwoty umorzonego czynszu oraz opłat eksploatacyjnych, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu, umorzonych odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *