Podatki

Ochrona przed zarzutami wyłudzenia VAT

Z uwagi na dużą restrykcyjność w zakresie odliczenia podatku VAT (kary za nadużycia, wykreślanie podatników z rejestru) w najbliższym czasie Resort Finansów ma opracować listę działań, przy zachowaniu których podatnik będzie w stanie udowodnić, że wykazał się „dobrą wolą” w zakresie odliczenia VAT, co pomoże mu w ewentualnym sporze z aparatem skarbowym.

Na dzień dzisiejszy posiłkować się można listą, którą opracowali praktycy, ale nie jest ona źródłem prawa (informacje pochodzące od sędziego WSA w Poznaniu).

Czynności świadczące o staranności, które mogą pomóc w ewentualnej obronie przed organem podatkowym lub sądem:

–  poddanie analizie wszelkich dokumentów rejestrowych (NIP, VAT, Regon, KRS, wpis do ewidencji) –  zaniepokoić może np. informacja o najniższym kapitale w spółce z o.o. przy zawieraniu transakcji o znacznej wartości

– sprawdzenie na portalu podatkowym, czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym (brak sprawdzenia z punktu wyklucza jakąkolwiek obronę przed urzędem, w przypadku gdy mamy do czynienia z nieuczciwym kontrahentem) – wydruk informacji, podpięcie pod kontrakt czy fakturę

– można wystąpić też do urzędu skarbowego o zaświadczenie o rejestracji podatnika VAT a także o zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami

– sprawdzenie podatnika unijnego w systemie VIES – wydruk informacji – podpięcie pod kontrakt, czy fakturę.

Ponadto na uwadze należy mieć:

– okoliczności rozpoczęcia współpracy (z czyjej inicjatywy, kto, gdzie, kiedy, uzasadnienie okazyjnej ceny)

– sposób zawarcia umowy – dla celów dowodowych najlepiej w formie pisemnej

– sposób kontaktowania się (pisma, mail)

–  czy są świadkowie dostaw, czy miejsce dostaw nie jest podejrzane, w jakim czasie się odbywają, kto je obsługuje (pomocny może być monitoring w firmie)

– czy siedziba kontrahenta istnieje, czy skala działalności pozwala na realizację umowy

– sposób płatności – najlepiej widziany jest przelew

– jaki jest stosunek ceny do jakości towaru (np. w przypadku paliw)

W przypadku firm budowlanych urząd będzie się interesował w szczególności:

– czy zatrudniani są pracownicy

– czy firma miała narzędzia (własne, wynajęte) do realizacji usługi.

Wyłączenie możliwości powoływania się na dobrą wolę:

– brak sprawdzenia kontrahenta na portalu podatkowym

– faktura nie dokumentująca faktycznie wykonanych czynności, bądź też wykonana przez inne podmioty niż widniejące na fakturze – tutaj z punktu zakłada się nieuczciwość

– faktura przerobiona, podrobiona (np. podpis)

W takich przypadkach przed sądem nie ma praktycznie żadnej możliwości obrony.  Nie można się też powoływać na przepisy i wytyczne prawa unijnego.

W chwili obecnej zarówno organy skarbowe, jak i sądy bardzo rygorystycznie podchodzą do wszelkich spraw związanych z podatkiem VAT z uwagi na dużą skalę wyłudzeń. Nawet zachowanie wszystkich tych punktów nie daje nam pewności, że nasza odpowiedzialność zostanie wyłączona, ale pozwala na ochronę przynajmniej w jakimś zakresie.

Na dzień dzisiejszy część firm przekazuje już rejestry VAT do urzędów, są one na bieżąco weryfikowane i nagminnie mają miejsce sytuacje, gdzie faktury VAT są wystawione przez firmy, które podatnikami VAT nie są (np. firmy budowlane, reklamowe). Odliczenie z takiej faktury powoduje, że podatnik naraża się, oprócz utraty podatku naliczonego, na 100% sankcję. Część z tych firm nie ma prawdopodobnie w ogóle świadomości, że nie jest już podatnikiem VAT, bo urząd w niektórych przypadkach z ustawy o tym fakcie nie informuje.  Brak staranności w doborze kontrahentów może też  spowodować zarzut uczestnictwa w oszustwie, co skutkuje wykreśleniem z rejestru podatników VAT bez zawiadomienia, koniecznością sporządzenia inwentury i zapłaty podatku VAT od jej wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *