ZUS i Prawo Pracy

Wpłaty składek ZUS od 01.01.2018r

(Dz. U. poz. 1027)  ustawa z 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Z dniem 01.01.2018r. każdy płatnik składek będzie dokonywał wpłat na wygenerowany przez ZUS indywidualny rachunek bankowy. Numer rachunku będzie jednocześnie identyfikatorem płatnika składek. W przypadku płatników składających odrębne deklaracje (za siebie i za pracowników) dla każdego zakresu deklaracji zostanie wygenerowany osobny numer rachunku bankowego.

Wpłaty dokonywane przez płatnika z urzędu zaliczane będą na najstarsze zaległości.

Informację o indywidualnych numerach rachunków płatnicy powinni otrzymać z ZUS do dnia 31.12.2017r. w formie papierowej lub w systemie informatycznym ZUS (płatnicy posiadający profil informacyjny). W przypadku braku informacji płatnik będzie musiał zwrócić się do ZUS o jej przekazanie przed terminem opłacenia składek.

Płatnicy uzyskają możliwość opłacania składek na te rachunki od 01.01.2018r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *