ZUS i Prawo Pracy

Minimalna stawka za godzinę pracy dla umów zleceń i umów o świadczenie usług

Od dnia 01.07.2016 r. minimalna stawka godzinowa brutto dla umów zleceń i umów o świadczenie usług wyniesie 12,00 zł brutto (również w przypadku, gdy wynagrodzenie ustalane jest np. w stawce miesięcznej). W związku z powyższym konieczne będzie prowadzenie ewidencji godzin, która będzie musiała być potwierdzona przez zleceniobiorcę lub świadczącego usługi.

W przypadku braku ewidencji lub wypłacenia wynagrodzenia niższego niż 12,00 zł brutto za godzinę ustawodawca przewidział dla przedsiębiorcy karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *