Inne

Zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od maja 2016 r.

Z dniem 19.05.2016 r. wejdą w życie zmienione przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Najważniejsze z nich to:
1. Uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania wpisów w CEIDG

2. Poszerzenie danych zawartych we wpisie

3. Ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej

4. Umożliwienie rezygnacji z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

5. Powrót do obowiązku posiadania przez przedsiębiorców tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG ? w przypadku braku takiego tytułu przedsiębiorca obligatoryjnie zostanie wykreślony z CEIDG.

Natomiast od 19.11.2016 r. możliwe będzie składanie wraz z wnioskiem o CEIDG danych do zgłoszenia przedsiębiorcy i jego rodziny do ubezpieczeń ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *