Inne

Zmiany w zakresie uzyskiwania interpretacji podatkowej od roku 2016

W roku 2016 w ramach zmian w Ordynacji Podatkowej wprowadzono nowe zasady uzyskiwania interpretacji podatkowych (Ustawa z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz. 1649). Będą one stosowane do wniosków składanych od 01.01.2016 r. a także w przypadku zmiany, uchylenia oraz stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji wydanych na podstawie przepisów obowiązujących do 31.12.2015 roku.

Interpretacje indywidualne wydawać będzie Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej centrala w Bielsku Białej.
W przypadku gdy wniosek dotyczy jednostkowej sprawy, co do której wydana została interpretacja ogólna, wnioskodawca otrzyma w odpowiedzi nr i miejsce publikacji interpretacji ogólnej – interpretacja indywidualna nie zostanie wydana.
Zmodyfikowano zasady zwrotu opłaty – sprecyzowano, że zwrot nadpłaty nastąpi w przypadku wycofania wniosku (zwrot w całości) lub części wniosku w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (zwrot w części). Zwrot nastąpi również w przypadku uiszczenia opłaty wyższej od należnej (również zwrot w części).

W przypadku doręczenia interpretacji przez Internet, będzie ona uznana za doręczoną w terminie, jeżeli adresat przed jego upływem zostanie powiadomiony o adresie elektronicznym, z którego można pobrać pismo – zawiadomienie wysyłane będzie na adres e-mail wnioskodawcy.
Urzędnicy będą niezwłocznie musieli przekazać drogą telefoniczną lub środkami komunikacji elektronicznej informacje o dacie wydania interpretacji oraz sposobie rozpatrzenia wniosku na żądanie wnioskodawcy. Jeśli żądanie takie zgłoszone będzie przed wydaniem interpretacji, informację otrzyma najpóźniej w dniu roboczym po jej wydaniu lub innym rozstrzygnięciu sprawy.

Po raz pierwszy pojawi się też możliwość wystąpienia o interpretację podatkową przez grupę osób lub podmiotów, które uczestniczą lub mogą uczestniczyć w danym zdarzeniu. W tej sytuacji konieczne będzie wyznaczenie jednej osoby lub podmiotu jako strony postępowania, wszyscy natomiast będą musieli złożyć oświadczenie, że nie toczy się w tej sprawie postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub skarbowa, a także że nie otrzymano w tej sprawie decyzji lub postanowienia. Każdy z uczestników będzie zobowiązany do wniesienia opłaty. Wniosek taki będzie mógł dotyczyć jednego lub różnych podatków. Wydana zostanie jedna interpretacja, którą otrzyma strona, pozostali uczestnicy otrzymają odpisy. Ochroną objęte zostaną wszystkie podmioty, które złożyły wspólny wniosek.

Nowością jest też możliwość wystąpienia w wnioskiem o interpretację w sprawie innego podmiotu w przypadku spółki planującej utworzenie podatkowej grupy kapitałowej oraz podmiot zamawiający, o którym mowa w przepisach Prawa zamówień publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *