Oferta

księgowość

Księgowość

Kompleksowe usługi księgowe w zakresie prowadzenia:

 

- Ksiąg rachunkowych
- Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- Ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego
- Rozliczeń podatkowych CIT, PIT, VAT, VAT UE, zeznania roczne

- Opracowywanie zakładowego planu kont

- Sporządzenie polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów

- Konsultacji księgowych

W ramach konsultacji pomożemy stworzyć politykę rachunkowości, plan kont czy instrukcje obiegu dokumentów dostosowane do profilu działalności firmy. Dzięki znalezieniu optymalnego rozwiązania w sposób jasny i szybki uzyskasz wszelkie informacje wynikające z ksiąg handlowych niezbędne do podejmowania decyzji istotnych dla przedsiębiorstwa.

Kadry i płace

Kompleksowa obsługa w zakresie prowadzenia:

 

- Kadr i płac
- Rozliczeń z ZUS
- Sprawozdawczości GUS
- BHP

 

Kontakty w imieniu klienta z organami skarbowymi i ZUS

Kadry i płace
sekretariat

Sekretariat

Kompleksowe usługi sekretarskie.

 

- Obsługa pocztowa wysyłki korespondencji
- Obsługa poczty e-mail
- Odbiór korespondencji klienta w siedzibie naszego biura
- Skanowanie dokumentów w imieniu klienta
- Prowadzenie terminarza spotkań
- Przepisywanie tekstów
- Redagowanie tekstów
- Tworzenie i obsługa baz danych klientów
- Porządkowanie dokumentacji w siedzibie klienta

- Porządkowanie dostarczonej dokumentacji w siedzibie naszego biura
- Wystawianie faktur w imieniu klienta
- Inne usługi sekretarskie – do uzgodnienia

 

Istnieje również możliwość przygotowania pakietu usług na indywidualne życzenie klienta.

Outsourcing usług sekretarskich pozwala zmniejszyć obciążenia administracyjne w firmie. W przypadku braku konieczności obsługi magazynu przekazanie fakturowania firmie zewnętrznej pozwala na znaczną oszczędność czasu, a także zwalnia przedsiębiorcę z poszukiwania programów do fakturowania spełniających ustawowe normy (jak np. pliki JPK). Usługa ta na ogół połączona jest z usługą wysyłki korespondencji w imieniu klienta.

W przypadku klientów korzystających również z naszych usług księgowych, pozwala na zmniejszenie kosztów prowadzenia księgowości, z uwagi na możliwość bezpośredniego importu faktur sprzedaży do programu księgowego. Jest to prosty sposób na zwiększenie efektywności obsługi firmy, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków.

Usługi dodatkowe

- usługi prawne i ochrony danych osobowych oraz mediacje pozasądowe

- usługi z zakresu ochrony środowiska

- tłumaczenia

- biznesplany

 
 
Usługi dodatkowe
Sprawdź w czym możemy Tobie pomóc lub skontaktuj się z nami
beata@szlachetka.com.pl