Weryfikacja podatnika Vat - Zmiany w ustawie

Weryfikacja podatników VAT

Dodane dnia Dodaj komentarz

W dniu 13 stycznia 2018r. do ustawy o VAT (art. 96 ust. 4 a pkt. 5 i ust.9 pkt. 5) wprowadzono istotne zmiany. Jedna z nich dotyczy weryfikacji podatników VAT. Krajowa Administracja Skarbowa korzystając z danych uzyskanych ze STIR będzie odmawiać rejestracji podatników, jeśli informacje uzyskane z banków lub SKOK wskazywać będą na wykorzystywanie ich […]

Przycisk VAT na klawiaturze

Podzielona płatność w podatku VAT

Dodane dnia Dodaj komentarz

Nowelizacja w zakresie podatku VAT, która przewiduje mechanizm tzw. podzielonej płatności pierwotnie miała wejść w życie z dniem 01.04.2018r. Ostatecznie jednak przepisy te obowiązywać będą od dnia 01.07.2018r. Banki i SKOK-i będą zobowiązane do założenia i prowadzenia rachunków VAT, z których podatnicy będą mogli zapłacić podatek VAT wynikający z faktury od kontrahenta lub kwotę wynikającą […]

Wózek inwalidzki

Jakie zmiany w zakresie rozliczania ulgi rehabilitacyjnej od roku 2017?

Dodane dnia Dodaj komentarz

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zmianami objęto także ulgę rehabilitacyjną. Co istotne będą one dotyczyły zeznań podatkowych składanych w roku 2018 za rok 2017. Pierwsza istotna zmiana dotyczy wydatków na utrzymanie psa asystującego – ulga ma przysługiwać wszystkim niepełnosprawnym, którzy ponoszą wydatki na psa asystującego (nie będzie zależna od stopnia niepełnosprawności). Druga, to […]

Działania na kalkulatorze

Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych PIT

Dodane dnia Dodaj komentarz

W roku 2018 zostaną podniesione limity niektórych zwolnień podatkowych dla osób fizycznych (art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Najważniejsze zmiany dotyczą limitów obowiązujących od roku 2018: zapomóg innych niż losowe wypłacanych z funduszu zakładowego lub międzyzakładowej organizacji związkowej, pracownikom należącym do tych organizacji – 1 000,00 zł (w roku podatkowym) zapomóg w […]

Kalkulator

Koszty twórców w 2018r.

Dodane dnia Dodaj komentarz

W roku 2018 zostanie podniesiony limit 50% kosztów uzyskania przychodów do kwoty 85 528,00 zł przy jednoczesnym ograniczeniu kręgu osób, które te koszty będą mogły zastosować. Nowy art. 22 ust. 9b ustawy o PIT wskazuje, którzy twórcy będą mogli korzystać z 50% kosztów uzyskania. Wzbudza on wątpliwości np. w przypadku prowadzenia szkoleń. Nie będzie natomiast […]