Blog

Zmiany w wykazach VAT

Rejestracja podatnika VAT

Posted by Beata Szlachetka on 26 sierpnia 2018
0
Category: Podatki
Rejestracja podatnika VAT jest dzisiaj procesem bardziej złożonym, niż kiedyś. Nie wystarczy już przekazanie wypełnionego formularza do urzędu. Przedsiębiorca, który deklaruje chęć bycia „vatowcem” przechodzi szczegółową weryfikację. To powoduje, że proces ten się wydłuża.   Jak długo trwa rejestracja do VAT?   Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przede wszystkim urzędnicy szczegółowo weryfikują dostarczone dokumenty. Ponadto można spodziewać się niezapowiedzianej wizyty w lokalu wskazanym w zgłoszeniu. Wszystko to wydłuża procedurę rejestracji, czasem do kliku
Weryfikacja podatnika Vat - Zmiany w ustawie

Weryfikacja podatników VAT

Posted by Beata Szlachetka on 9 marca 2018
0
Category: Podatki
W dniu 13 stycznia 2018r. do ustawy o VAT (art. 96 ust. 4 a pkt. 5 i ust.9 pkt. 5) wprowadzono istotne zmiany. Jedna z nich dotyczy weryfikacji podatników VAT.   Krajowa Administracja Skarbowa korzystając z danych uzyskanych ze STIR będzie odmawiać rejestracji podatników, jeśli informacje uzyskane z banków lub SKOK wskazywać będą na wykorzystywanie ich działalności do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Podatnicy VAT już zarejestrowani będą wykreślani z urzędu z rejestru.  
Zalety i wady prowadzenia działalności w formie spółki z o.o.
Jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej wybrać? To pytanie musi sobie zadać każdy przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Przy podejmowaniu decyzji ważne jest, aby rozpatrzyć wszystkie zalety i wady związanie z określoną formą działalności. Każdy wybór wiąże się z konsekwencjami w zakresie podatków, obowiązków w zakresie księgowości, sprawozdawczości, a także z różnym rozkładem odpowiedzialności. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, czy też chcący zmienić jej formę często zwracają się do naszego biura rachunkowego o pomoc w dokonaniu
Przycisk VAT na klawiaturze

Podzielona płatność w podatku VAT

Posted by Beata Szlachetka on 4 stycznia 2018
0
Category: Podatki
Nowelizacja w zakresie podatku VAT, która przewiduje mechanizm tzw. podzielonej płatności pierwotnie miała wejść w życie z dniem 01.04.2018r. Ostatecznie jednak przepisy te obowiązywać będą od dnia 01.07.2018r. Banki i SKOK-i będą zobowiązane do założenia i prowadzenia rachunków VAT, z których podatnicy będą mogli zapłacić podatek VAT wynikający z faktury od kontrahenta lub kwotę wynikającą z deklaracji VAT do urzędu skarbowego.
Wózek inwalidzki
W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zmianami objęto także ulgę rehabilitacyjną. Co istotne będą one dotyczyły zeznań podatkowych składanych w roku 2018 za rok 2017. Pierwsza istotna zmiana dotyczy wydatków na utrzymanie psa asystującego – ulga ma przysługiwać wszystkim niepełnosprawnym, którzy ponoszą wydatki na psa asystującego (nie będzie zależna od stopnia niepełnosprawności). Druga, to zmiana w zakresie używania samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko