Blog

Kalkulator

Koszty twórców w 2018r.

Autor: Beata Szlachetka dnia 28 grudnia 2017
0
Kategoria: Podatki
W roku 2018 zostanie podniesiony limit 50% kosztów uzyskania przychodów do kwoty 85 528,00 zł przy jednoczesnym ograniczeniu kręgu osób, które te koszty będą mogły zastosować. Nowy art. 22 ust. 9b ustawy o PIT wskazuje, którzy twórcy będą mogli korzystać z 50% kosztów uzyskania. Wzbudza on wątpliwości np. w przypadku prowadzenia szkoleń. Nie będzie natomiast możliwości korzystania z podwyższonych kosztów np. przy sporządzaniu opracowań dla firm nawet, jeśli nastąpi przeniesienie praw autorskich w tym zakresie.
Brelok do kluczy

Ryczałt od najmu

Autor: Beata Szlachetka dnia 27 grudnia 2017
0
Kategoria: Podatki
Od stycznia 2018r. zmieniają się zasady opodatkowania najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym. Ustalony został roczny limit kwotowy w wysokości   100 000,00 zł, który będzie umożliwiał zastosowanie stawki 8,5 % do opodatkowania przychodów z tego tytułu. Nadwyżka przychodów ponad 100 000,00 zł opodatkowana będzie stawką 12,5 %. Warto zastanowić się, czy tak wysoka kwota uzyskiwana z najmu nie będzie powodować,  że najem ten przez urząd skarbowy może zostać potraktowany jako uzyskiwany w ramach działalności gospodarczej, a nie z prywatnego
Od 16 lutego 2018r. wejdą w życie istotne zmiany dla osób prowadzących solaria, zacznie bowiem obowiązywać  ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami solarium (Dz.U z 2017 poz. 2111). Wprowadzony zostanie całkowity zakaz reklamy i promocji w zakresie tych usług, ponadto z solariów korzystać będą mogły wyłącznie osoby pełnoletnie. W razie wątpliwości osoba udostępniająca solarium  będzie miała prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek, a w razie odmowy odmówi wykonania usługi. W lokalach, w których świadczona będzie
Obsługa klawiatury
Od 01.01.2018r. nie będzie już wątpliwości, czy można podatkowo amortyzować wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie. Ustawodawca wprowadził zmiany doprecyzowujące, że amortyzacja taka możliwa jest jedynie w przypadku wartości nabytych (art. 16 b CIT i 22 b PIT). W przypadku wytworzenia we własnym zakresie, odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztów uzyskania. Kolejną zmianą, która dotyczy podatników od 01.01.2018r. jest obowiązek stosowania do klasyfikacji podatkowej środków trwałych KŚT 2016 (dotychczas stosowano KŚT 2010).
Wizja i priorytety firmy
W naszej codziennej praktyce zdarza nam się spotykać przedsiębiorców, którzy rozpoczynając prowadzenie biznesu nie do końca wiedzą w jakim celu to robią, lub też prowadząc już firmę zaczynają odczuwać zniechęcenie, czy też zmęczenie swoją działalnością. Tak naprawdę brakuje im często wizji, celu, do którego chcą dotrzeć. To powoduje, że pozostają ciągle w tym samym miejscu, podczas gdy inne firmy się rozwijają. Trudno jest rozpocząć prowadzenie własnego biznesu, czy też go prowadzić, jeśli nie wiadomo, jaki