Blog

Od 16 lutego 2018r. wejdą w życie istotne zmiany dla osób prowadzących solaria, zacznie bowiem obowiązywać  ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami solarium (Dz.U z 2017 poz. 2111). Wprowadzony zostanie całkowity zakaz reklamy i promocji w zakresie tych usług, ponadto z solariów korzystać będą mogły wyłącznie osoby pełnoletnie. W razie wątpliwości osoba udostępniająca solarium  będzie miała prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek, a w razie odmowy odmówi wykonania usługi. W lokalach, w których świadczona będzie
Od 01.01.2018r. nie będzie już wątpliwości, czy można podatkowo amortyzować wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie. Ustawodawca wprowadził zmiany doprecyzowujące, że amortyzacja taka możliwa jest jedynie w przypadku wartości nabytych (art. 16 b CIT i 22 b PIT). W przypadku wytworzenia we własnym zakresie, odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztów uzyskania. Kolejną zmianą, która dotyczy podatników od 01.01.2018r. jest obowiązek stosowania do klasyfikacji podatkowej środków trwałych KŚT 2016 (dotychczas stosowano KŚT 2010).
W naszej codziennej praktyce zdarza nam się spotykać przedsiębiorców, którzy rozpoczynając prowadzenie biznesu nie do końca wiedzą w jakim celu to robią, lub też prowadząc już firmę zaczynają odczuwać zniechęcenie, czy też zmęczenie swoją działalnością. Tak naprawdę brakuje im często wizji, celu, do którego chcą dotrzeć. To powoduje, że pozostają ciągle w tym samym miejscu, podczas gdy inne firmy się rozwijają. Trudno jest rozpocząć prowadzenie własnego biznesu, czy też go prowadzić, jeśli nie wiadomo, jaki
To, w jaki sposób budujesz relacje interpersonalne ze swoimi partnerami biznesowymi może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia Twoich planów.  Ważny jest nie tylko profesjonalizm. Równie ważny jest sposób, w jaki prowadzisz rozmowy. Komunikacja interpersonalna nie jest sprawą prostą. Podstawą jest umiejętność aktywnego słuchania, skupienie na rozmówcy oraz umiejętność obserwacji.  Przekaz niewerbalny w wielu przypadkach pozwoli odczytać więcej niż słowa.  Kiedy wyczuwamy rozbieżność pomiędzy słowami a zachowaniem w 55 % ufamy mowie ciała, w 38 %

Zmiany w zakresie podatku dochodowego cz I

Autor: Beata Szlachetka dnia 13 listopada 2017
0
Kategoria: Podatki
Zgodnie z uchwalonymi w dniach 25-27 października 2017r. zmianami w podatkach dochodowych od roku 2018 miedzy innymi: – podwyższono limit pozwalający na jednorazowe zaliczenie w koszty zakupu o wartości do 10 000,00 zł nawet, jeśli wydatek został poniesiony na środek trwały lub wartość niematerialną lub prawną. Podatnik będzie miał wybór czy ująć ten wydatek bezpośrednio w kosztach, czy też, jako składnik majątku podlegający amortyzacji. – zniesiono obowiązek składania informacji o zaprowadzeniu Książki Przychodów i Rozchodów