Blog

Weryfikacja podatnika Vat - Zmiany w ustawie

Weryfikacja podatników VAT

Autor: Beata Szlachetka dnia 9 marca 2018
0
Kategoria: Podatki
W dniu 13 stycznia 2018r. do ustawy o VAT (art. 96 ust. 4 a pkt. 5 i ust.9 pkt. 5) wprowadzono istotne zmiany. Jedna z nich dotyczy weryfikacji podatników VAT. Krajowa Administracja Skarbowa korzystając z danych uzyskanych ze STIR będzie odmawiać rejestracji podatników, jeśli informacje uzyskane z banków lub SKOK wskazywać będą na wykorzystywanie ich działalności do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Podatnicy VAT już zarejestrowani będą wykreślani z urzędu z rejestru. Ministerstwo Finansów
Zalety i wady prowadzenia działalności w formie spółki z o.o.
Jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej wybrać? To pytanie musi sobie zadać każdy przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Przy podejmowaniu decyzji ważne jest, aby rozpatrzyć wszystkie zalety i wady związanie z określoną formą działalności. Każdy wybór wiąże się z konsekwencjami w zakresie podatków, obowiązków w zakresie księgowości, sprawozdawczości, a także z różnym rozkładem odpowiedzialności. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, czy też chcący zmienić jej formę często zwracają się do naszego biura rachunkowego o pomoc w dokonaniu
Przycisk VAT na klawiaturze

Podzielona płatność w podatku VAT

Autor: Beata Szlachetka dnia 4 stycznia 2018
0
Kategoria: Podatki
Nowelizacja w zakresie podatku VAT, która przewiduje mechanizm tzw. podzielonej płatności pierwotnie miała wejść w życie z dniem 01.04.2018r. Ostatecznie jednak przepisy te obowiązywać będą od dnia 01.07.2018r. Banki i SKOK-i będą zobowiązane do założenia i prowadzenia rachunków VAT, z których podatnicy będą mogli zapłacić podatek VAT wynikający z faktury od kontrahenta lub kwotę wynikającą z deklaracji VAT do urzędu skarbowego.
Wózek inwalidzki
W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zmianami objęto także ulgę rehabilitacyjną. Co istotne będą one dotyczyły zeznań podatkowych składanych w roku 2018 za rok 2017. Pierwsza istotna zmiana dotyczy wydatków na utrzymanie psa asystującego – ulga ma przysługiwać wszystkim niepełnosprawnym, którzy ponoszą wydatki na psa asystującego (nie będzie zależna od stopnia niepełnosprawności). Druga, to zmiana w zakresie używania samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko
Działania na kalkulatorze
W roku 2018 zostaną podniesione limity niektórych zwolnień podatkowych dla osób fizycznych (art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Najważniejsze zmiany dotyczą limitów obowiązujących od roku 2018: zapomóg innych niż losowe wypłacanych z funduszu zakładowego lub międzyzakładowej organizacji związkowej, pracownikom należącym do tych organizacji – 1 000,00 zł (w roku podatkowym) zapomóg w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – z funduszu socjalnego, ZFŚS, funduszy związków zawodowych lub zgodnie