Kalkulator

Koszty twórców w 2018r.

Posted Leave a commentDa

W roku 2018 zostanie podniesiony limit 50% kosztów uzyskania przychodów do kwoty 85 528,00 zł przy jednoczesnym ograniczeniu kręgu osób, które te koszty będą mogły zastosować. Nowy art. 22 ust. 9b ustawy o PIT wskazuje, którzy twórcy będą mogli korzystać z 50% kosztów uzyskania. Wzbudza on wątpliwości np. w przypadku prowadzenia szkoleń. Nie będzie natomiast […]

Brelok do kluczy

Ryczałt od najmu

Posted Leave a commentDa

Od stycznia 2018r. zmieniają się zasady opodatkowania najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym. Ustalony został roczny limit kwotowy w wysokości   100 000,00 zł, który będzie umożliwiał zastosowanie stawki 8,5 % do opodatkowania przychodów z tego tytułu. Nadwyżka przychodów ponad 100 000,00 zł opodatkowana będzie stawką 12,5 %. Warto zastanowić się, czy tak wysoka kwota uzyskiwana z najmu nie będzie […]

Nowe obowiązki w zakresie prowadzenia solarium

Posted Leave a commentDa

Od 16 lutego 2018r. wejdą w życie istotne zmiany dla osób prowadzących solaria, zacznie bowiem obowiązywać  ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami solarium (Dz.U z 2017 poz. 2111). Wprowadzony zostanie całkowity zakaz reklamy i promocji w zakresie tych usług, ponadto z solariów korzystać będą mogły wyłącznie osoby pełnoletnie. W razie wątpliwości osoba udostępniająca solarium  będzie […]

Obsługa klawiatury

Zmiany definicji wartości niematerialnych i prawnych

Posted Leave a commentDa

Od 01.01.2018r. nie będzie już wątpliwości, czy można podatkowo amortyzować wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie. Ustawodawca wprowadził zmiany doprecyzowujące, że amortyzacja taka możliwa jest jedynie w przypadku wartości nabytych (art. 16 b CIT i 22 b PIT). W przypadku wytworzenia we własnym zakresie, odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztów uzyskania. Kolejną zmianą, która dotyczy […]

Wizja i priorytety firmy

Wizja firmy – czy jest Ci potrzebna?

Posted Leave a commentDa

W naszej codziennej praktyce zdarza nam się spotykać przedsiębiorców, którzy rozpoczynając prowadzenie biznesu nie do końca wiedzą w jakim celu to robią, lub też prowadząc już firmę zaczynają odczuwać zniechęcenie, czy też zmęczenie swoją działalnością. Tak naprawdę brakuje im często wizji, celu, do którego chcą dotrzeć. To powoduje, że pozostają ciągle w tym samym miejscu, […]