Nowe zasady przechowywania akt pracowniczych

Dodane dnia Dodaj komentarz

Z dniem 01.01.2019r. wejdzie w życie długo oczekiwana zmiana w zakresie prowadzenia akt pracowniczych. Począwszy od tego dnia akta osobowe nowo zatrudnionych osób płatnik przechowywać będzie przez okres 10 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zlecenie. Akta osób zatrudnionych wcześniej przechowywane będą musiały być przez 50 lat. Dla dokumentacji prowadzonej […]

Nowelizacja przepisów o STIR

Dodane dnia Dodaj komentarz

Ostatnia nowelizacja przepisów w zakresie STIR (systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej) zwiększyła uprawnienia szefa KAS w zakresie blokowania rachunków bankowych. Blokada na 72 godziny nie będzie już dokonywana w drodze postanowienia, tym samym nie będzie można jej zakwestionować. Jedynie przedłużenie blokady następować będzie w drodze postanowienia, na które przysługiwać będzie zażalenie.   Co jeszcze nowego w […]

Zmiany w wykazach VAT

Rejestracja podatnika VAT

Dodane dnia Dodaj komentarz

Rejestracja podatnika VAT jest dzisiaj procesem bardziej złożonym, niż kiedyś. Nie wystarczy już przekazanie wypełnionego formularza do urzędu. Przedsiębiorca, który deklaruje chęć bycia „vatowcem” przechodzi szczegółową weryfikację. To powoduje, że proces ten się wydłuża.   Jak długo trwa rejestracja do VAT?   Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przede wszystkim urzędnicy szczegółowo weryfikują dostarczone […]

Weryfikacja podatnika Vat - Zmiany w ustawie

Weryfikacja podatników VAT

Dodane dnia Dodaj komentarz

W dniu 13 stycznia 2018r. do ustawy o VAT (art. 96 ust. 4 a pkt. 5 i ust.9 pkt. 5) wprowadzono istotne zmiany. Jedna z nich dotyczy weryfikacji podatników VAT.   Krajowa Administracja Skarbowa korzystając z danych uzyskanych ze STIR będzie odmawiać rejestracji podatników, jeśli informacje uzyskane z banków lub SKOK wskazywać będą na wykorzystywanie […]