Weryfikacja podatnika Vat - Zmiany w ustawie

Weryfikacja podatników VAT

Dodane dnia Dodaj komentarz

W dniu 13 stycznia 2018r. do ustawy o VAT (art. 96 ust. 4 a pkt. 5 i ust.9 pkt. 5) wprowadzono istotne zmiany. Jedna z nich dotyczy weryfikacji podatników VAT. Krajowa Administracja Skarbowa korzystając z danych uzyskanych ze STIR będzie odmawiać rejestracji podatników, jeśli informacje uzyskane z banków lub SKOK wskazywać będą na wykorzystywanie ich […]

Zalety i wady prowadzenia działalności w formie spółki z o.o.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Dodane dnia Dodaj komentarz

Jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej wybrać? To pytanie musi sobie zadać każdy przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Przy podejmowaniu decyzji ważne jest, aby rozpatrzyć wszystkie zalety i wady związanie z określoną formą działalności. Każdy wybór wiąże się z konsekwencjami w zakresie podatków, obowiązków w zakresie księgowości, sprawozdawczości, a także z różnym rozkładem odpowiedzialności. […]

Przycisk VAT na klawiaturze

Podzielona płatność w podatku VAT

Dodane dnia Dodaj komentarz

Nowelizacja w zakresie podatku VAT, która przewiduje mechanizm tzw. podzielonej płatności pierwotnie miała wejść w życie z dniem 01.04.2018r. Ostatecznie jednak przepisy te obowiązywać będą od dnia 01.07.2018r. Banki i SKOK-i będą zobowiązane do założenia i prowadzenia rachunków VAT, z których podatnicy będą mogli zapłacić podatek VAT wynikający z faktury od kontrahenta lub kwotę wynikającą […]

Wózek inwalidzki

Jakie zmiany w zakresie rozliczania ulgi rehabilitacyjnej od roku 2017?

Dodane dnia Dodaj komentarz

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zmianami objęto także ulgę rehabilitacyjną. Co istotne będą one dotyczyły zeznań podatkowych składanych w roku 2018 za rok 2017. Pierwsza istotna zmiana dotyczy wydatków na utrzymanie psa asystującego – ulga ma przysługiwać wszystkim niepełnosprawnym, którzy ponoszą wydatki na psa asystującego (nie będzie zależna od stopnia niepełnosprawności). Druga, to […]

Działania na kalkulatorze

Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych PIT

Dodane dnia Dodaj komentarz

W roku 2018 zostaną podniesione limity niektórych zwolnień podatkowych dla osób fizycznych (art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Najważniejsze zmiany dotyczą limitów obowiązujących od roku 2018: zapomóg innych niż losowe wypłacanych z funduszu zakładowego lub międzyzakładowej organizacji związkowej, pracownikom należącym do tych organizacji – 1 000,00 zł (w roku podatkowym) zapomóg w […]