Podzielona płatność w podatku VAT

Posted Leave a commentDa

Nowelizacja w zakresie podatku VAT, która przewiduje mechanizm tzw. podzielonej płatności pierwotnie miała wejść w życie z dniem 01.04.2018r. Ostatecznie jednak przepisy te obowiązywać będą od dnia 01.07.2018r. Banki i SKOK-i będą zobowiązane do założenia i prowadzenia rachunków VAT, z których podatnicy będą mogli zapłacić podatek VAT wynikający z faktury od kontrahenta lub kwotę wynikającą […]

Jakie zmiany w zakresie rozliczania ulgi rehabilitacyjnej od roku 2017?

Posted Leave a commentDa

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zmianami objęto także ulgę rehabilitacyjną. Co istotne będą one dotyczyły zeznań podatkowych składanych w roku 2018 za rok 2017. Pierwsza istotna zmiana dotyczy wydatków na utrzymanie psa asystującego – ulga ma przysługiwać wszystkim niepełnosprawnym, którzy ponoszą wydatki na psa asystującego (nie będzie zależna od stopnia niepełnosprawności). Druga, to […]

Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych PIT

Posted Leave a commentDa

W roku 2018 zostaną podniesione limity niektórych zwolnień podatkowych dla osób fizycznych (art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Najważniejsze zmiany dotyczą limitów obowiązujących od roku 2018: zapomóg innych niż losowe wypłacanych z funduszu zakładowego lub międzyzakładowej organizacji związkowej, pracownikom należącym do tych organizacji – 1 000,00 zł (w roku podatkowym) zapomóg w […]

Koszty twórców w 2018r.

Posted Leave a commentDa

W roku 2018 zostanie podniesiony limit 50% kosztów uzyskania przychodów do kwoty 85 528,00 zł przy jednoczesnym ograniczeniu kręgu osób, które te koszty będą mogły zastosować. Nowy art. 22 ust. 9b ustawy o PIT wskazuje, którzy twórcy będą mogli korzystać z 50% kosztów uzyskania. Wzbudza on wątpliwości np. w przypadku prowadzenia szkoleń. Nie będzie natomiast […]

Ryczałt od najmu

Posted Leave a commentDa

Od stycznia 2018r. zmieniają się zasady opodatkowania najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym. Ustalony został roczny limit kwotowy w wysokości   100 000,00 zł, który będzie umożliwiał zastosowanie stawki 8,5 % do opodatkowania przychodów z tego tytułu. Nadwyżka przychodów ponad 100 000,00 zł opodatkowana będzie stawką 12,5 %. Warto zastanowić się, czy tak wysoka kwota uzyskiwana z najmu nie będzie […]